รายงาน

หน้าแรก รายงาน

ฟังเสียงผู้ชายชายแดนใต้ในห้วง 10 ปีของสถานการณ์

สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ชายทุกวัยจำนวนมาก งานวิจัย "การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่เปราะบางชายแดนใต้ของประเทศไทย” จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่รวบรวมหลากหลายปัญหาของผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547-2557 พร้อมอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้งและความรุนแรงที่สามารถนำสู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่

หญิงเก่ง “วรรณา อาลีตระกูล” กับงานประจำที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี และกิจการส่วนตัว ร้านปันตัยและปาเต๊ะ@ปัตตานี

วรรณา หรือ เจ๊าะ ที่ใครๆ เรียกกัน เป็นชาวปัตตานีโดยแท้ ทำงานที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานีมา 18 ปี เป็นงานประจำที่เธอรักและตั้งใจทำอย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน แม้หมดเวลางานหากเป็นงานสำคัญและต่อเนื่องเธอก็จะดูแลจนงานลุล่วง

คปต.ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลชาวไทยพุทธใน จชต. ทำมาอย่างต่อเนื่อง

“พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร” หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือ คปต.ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลชาวไทยพุทธในพื้นที่ จชต. ได้กระทำมาแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ไม่เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ ก็เพื่อความสบายใจของคนไทยพุทธที่กลับสู่ภูมิลำเนา จากกรณีที่ ปรากฏข้อความใน สื่อ บางแห่ง ที่กล่าวถึงโครงการ”ชวนไทยพุทธกลับภูมิลำเนา” ซึ่งเป็นโครงการของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. โดยได้มีการของบประมาณในการดำเนินการ จาก คปต.ส่วนหน้า หรือที่...

รัฐอาหรับ-เคิร์ด-ตุรกี-สุหนี่-ชีอะห์ ล้วนไม่ยอมสู้รบในสงครามของอเมริกา

ทั้งพวกผู้ต้องการสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ, ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย, และบัณฑิตผู้รู้ของฝ่ายสื่อมวลชน ในตลอดทั่วทุกภาคส่วนทุกซอกมุมทางการเมืองของอเมริกา ต่างพากันระดมเสนอยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) กันอย่างมากมาย

เมื่อชาวบ้านพ่อมิ่งหันหน้าสร้างสันติสุขกับเจ้าหน้าที่

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เล็งเห็นว่า สายสัมพันธ์ที่มีต่อกันในชุมชนชายแดนใต้ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเดียว นอกจากชาวบ้านในชุมชนเองแล้ว ความสัมพันธ์นั้นยังครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชนอีกด้วย ซึ่งการรักษาไว้ในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในชายแดนใต้เป็นเรื่องสำคัญ จึงหาแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจ

เจ้าแม่สมัชชาสุขภาพปัตตานี …กัลยา เอี่ยวสกุล

ในการทำงานด้านสุขภาวะและสุขภาพของชายแดนใต้ ไม่มีใครไม่รู้จัก “กัลยา เอี่ยวสกุล” หัวหน้าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ปัตตานี เนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่องในด้านนี้มาเป็นสิบๆ ปี และความตั้งใจมุ่งมั่นของเธอ ทำให้ผลงานที่ทำเป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่งในปัจจุบันความตั้งใจนั้นยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม

“TADIKA” กลไกสันติภาพที่ถูก (ว่าง) เว้น จากภาครัฐมาอย่างยาวนาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนมลายูส่วนใหญ่ในพื้นที่ชายแดนใต้นั้นล้วนนับถือศาสนาอิสลาม และหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามนั้นกำหนดหน้าที่ให้บิดา มารดาอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้ความรู้ด้านศาสนา หรือส่งลูกหลานให้ศึกษาหาความรู้ศาสนาจากสถาบันการศึกษา จึงมีสถาบันการศึกษาอิสลามหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนใต้ คือ ตาดีกา (TADIKA) ตาดีกา เป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ตาดีกาโดยทั่วไปจะใช้พื้นที่มัสยิดเป็นศูนย์จัดตั้ง บางพื้นที่จัดซื้อที่ดินเป็นการเฉพาะเป็นอาคารเอนกประสงค์เพื่อจัดเป็นศูนย์ตาดีกาประมาณ 80-90 ปีที่ผ่านมาการจัดสอนตาดีกานิยมกระทำตามมัสยิด บางหมู่บ้านมีอาคารสวยงาม บางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณก็ดำเนินการสอนตามอัตภาพมีบุคคลในหมู่บ้านที่เรียนวิชาศาสนาสูง(ระดับมูตาวาซิต) มาร่วมกันสอนหมุนเวียนกันโดยไม่มีค่าตอบแทน หลักสูตรที่ใช้สอนนั้นจะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้จำนวนตาดีกามีทั้งหมดนั้นมีมากกว่า 2,000 กว่าแห่ง ครอบคลุมทั้ง ปัตตานี ยะลา...

สองสาวเก่งสตรีมุสลิม จากสมาร์ทเลดี้ไทยแลนด์

ประกาศผลผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย ด้วยความคิด” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการพัฒนาผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิด ความสามารถและพัฒนา ศักยภาพของตนเอง ผ่านรูปแบบของรายการเรียลลิตี้แรกของเมืองไทยจากผู้สมัครทั่วประเทศ 21,913 คน ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จนได้ตัวแทนผู้หญิงเก่งจากแต่ละภูมิภาค 12 คนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด’

มองเห็นความจริงของชุมชน จากค่ายนักเขียนริมหาดตะโละสะมิแล

“ผมชอบเขียน ตอนเรียนก็จดละเอียด วิชาที่บรรยายผมตอบได้หมด เมื่อมาเป็นงานเขียนก็ไม่ยากเพราะชอบเขียนบรรยายเรื่องต่างๆ อยู่แล้ว”

เตือน”เหนือตอนล่าง-อีสาน-กลาง-ใต้” ฝนตกหนักบางพื้นที่ กทม.วันนี้ฝน70%ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ในระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

เรื่องล่าสุด

บทความ