วันเสาร์ 23 มกราคม 2021

รายงาน

หน้าแรกรายงานหน้า 24

ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ของ “วภา สุทธิมาส”

เธอซื้อที่ดินบริเวณกรือเซะ เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว อยู่มาก่อนเกิดเหตุกรือเซะเกือบสิบปี แต่เมื่อมีเหตุการณ์วิถีชีวิตเธอและครอบครัวก็ต้องเปลี่ยนไป

เรื่องล่าสุด