หน้าแรก ข่าวในประเทศ บิ๊กตู่” พบปะมุสลิมที่ “มัสยิดกมาลุลอิสลาม” ต้อนรับอบอุ่น ยันไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาใต้

บิ๊กตู่” พบปะมุสลิมที่ “มัสยิดกมาลุลอิสลาม” ต้อนรับอบอุ่น ยันไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาใต้

ภาพ thaigov

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมมัสยิดกมาลุลอิสลาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สินค้าเกษตรของดีเขตคลองสามวา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมมัสยิดกมาลุลอิสลาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สินค้าเกษตรของดีเขตคลองสามวา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม ระบุขอให้ชาวชุนคลองสามวาคงรักษาความสามัคคี ให้คลองสามวาเป็นชุมชนที่น่าอยู่ตลอดไป

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.15 น. ณ มัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมมัสยิดกมาลุลอิสลาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สินค้าเกษตรของดีเขตคลองสามวา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม โดยมี ผู้อำนวยการเขต ผู้นำมัสยิด นักเรียน และประชาชนให้การต้อนรับ

สำหรับมัสยิดกมาลุลอิสลาม มีอาจารย์มัรวาน (วินัย) สะมะอุน เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด ตั้งอยู่ในชุมชนเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็นชุมชนชานเมืองที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคลองแสนแสบโดยอาศัยหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์กับงานพัฒนาสังคม ตามคำสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นว่า “ความสะอาด เป็นส่วนหนึ่งของศรัทธา”

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมัสยิดกลาลุลอิสลาม ผู้นำศาสนาขอพรดูอาร์ให้แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและมีกำลังในการทำงานพัฒนาประเทศยิ่งขึ้นไป จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะผู้นำศาสนา นักเรียนและประชาชนที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคน แสดงให้เห็นว่าอยู่ในสังคมที่ดี สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ศาสนาใดต้องอยู่รวมกันอย่างสงบสุขเพราะทุกคนอยู่บนแผ่นดินไทย ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมด จะต้องไม่มีการแบ่งแยก ขอให้ภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าศาสนาใดต่างก็สอนให้คนเป็นคนดี อยู่รวมกันอย่างสันติ ในส่วนการแก้ไขปัญหาภาคใต้ รัฐบาลไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา แต่ใช้หลักความเข้าใจ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภายใต้หลักของกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า 4 ปีที่ผ่านมารัฐบาลบริหารประเทศโดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ และเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ บนความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรม ซึ่งจากการเดินทางไปพบผู้นำต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่ชื่นชมประเทศไทย จากการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาล ทำให้ประเทศมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยว ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร

ในส่วนของการศึกษา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับเด็กที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในอนาคต การดูแลและปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคมของเราต่อไป  ทั้งนี้ ขอฝากให้ครูสอนนักเรียนให้ค้นพบความต้องการของตัวเอง อย่าเรียนเพื่อใบปริญญา จบมาต้องมีงานทำ และต้องทำงานเป็น ซึ่งนักเรียนต้องพัฒนา เรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทในปัจจุบัน

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมพี่น้องประชาชนชาวคลองสามวาทุกคน ที่ได้ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเองอย่างดี ซึ่งทุกอย่างจะราบรื่นและสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุก ๆ คน ที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ ขอให้คงรักษาความสามัคคีเช่นนี้ เพื่อจะยกระดับเขตคลองสามวาให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกคน และเป็นชุมชนที่น่าอยู่เช่นนี้ตลอดไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทักทายเด็กนักเรียนที่มาให้การต้อนรับพร้อมร่วมถ่ายภาพ ก่อนจะเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสินค้าเกษตรของดีเขตคลองสามวา

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้เขียนข้อความในสมุดเยี่ยมของมัสยิดกมาลุ้นอิสลาม คลองสามวา ระบุว่า “ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันนี้ ทั้งอิหม่าม ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่ทุกคน เราต้องแสวงหาการอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี ทั้งในพื้นที่ของเรา และสนับสนุนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่สันติโดยเร็วที่สุด รัฐบาลจะดูแลทุกวิถีทางขอให้ช่วยกัน”

loading...
แบ่งปัน