หน้าแรก บทความ

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย “มหาเธร์” อวยพร เนื่องในวันถือกำเนิดของท่านศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม (ศ) !

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความยินดีเนื่องในวันถือกำเนิดของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ) และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินชีวิตตามวิถีและหลักคำสอนของท่านศาสดา

มหาเดร์ โมฮัมเหม็ด โพสต์หน้า Twitter ของเขา โดยแสดงความยินดีในวันถือกำเนิดของท่านศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม (ศ) และเขียนว่า: “จงยึดปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านศาสดาในการดำเนินชีวิตของท่าน เพื่อจะมีความผาสุกและรุ่งโรจน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

เขายังแสดงความหวังว่าจงมีความพยายามที่จะเสริมสร้างคำสอนที่แท้จริงของศาสนาอิสลามด้วยวิธีการที่เหมาะสม

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเสริมว่า : ความพยายามครั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ภายใต้คำสอนของศาสนาอิสลามและสิ่งนี้มันมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

source: themalaysianinsight

theedgemarkets