ความมั่นคงของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดศาสนเสวนา ของประชาคมอาเซี่ยนบวกสาม

Fatoni online : Wednesday, 28 Mar 2012

 

 

 

 

บทความโดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)

 

 

 

การประชุมศาสนเสวนาระดับภูมิภาคครั้งที่๖ ของกลุ่มประเทศอาเซี่ยนบวกสามกล่าวคือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม  ติมอร์ตะวันออก   ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ที่เมืองเซอร์มารัง  ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นผู้แทนศาสนาอิสลามในประเทศไทยร่วมประชุมศาสนเสวนาระดับภูมิภาคครั้งที่๖ ของกลุ่มประเทศอาเซี่ยนบวกสามกล่าวคือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม  ติมอร์ตะวันออก   ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ที่เมืองเซอร์มารัง  ประเทศอินโดนีเซีย


ทั้ง  ๑๓  ประเทศจะมีตัวแทนผู้นำศาสนาต่างๆเช่นพุทธ   อิสลาม   คริสต์    ซิกซ์   ฮินดู   มาร่วมเสวนาถึงบทบาทของศาสนาในการสร้างสันติภาพและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

การประชุมในครั้งนี้ใช้  ๒  รูปแบบในการศาสนเสวนาเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในแต่ละชุมชนกล่าวคือ การนำเสนอบทความทางวิชาการ  ผลการวิจัยและถอดบทเรียน  ๑ วันเต็มและอีก   ๔  วันเป็นการลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆของเมืองเซอร์มารัง  ประเทศอินโดนีเซีย

ผลการประชุมในครั้งนี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสังคมทั้ง  ๑๓ ประเทศ มีความหลากหลายทางความศรัทธาของแต่ศาสนาและวัฒนธรรม

ความหลากหลายดังกล่าวเป็นสิ่งที่สวยงาม  ถ้าแต่ละฝ่ายมีมารยาทและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่จากประสบการณ์ของ แต่ละประเทศมีหลายต่อหลายครั้งที่ความแตกต่างดังกล่าวนำไปสู่ วิกฤต ทั้งทางการเมืองและทางสังคมวัฒนธรรม อันนำไปสู่ ภาวะวิกฤตทางจิตใจ เศรษฐกิจ และอื่น ๆ รวมถึงเกิดการปะทะรุนแรง ถึงขั้น บาดเจ็บ ล้มตาย ทรัพย์สินเสียหาย ฯลฯ กลายเป็น “โศกนาฏกรรม” ที่สร้างรอยร้าวและบาดแผลในดวงจิตของคนที่รักในศาสนา


“สันติวิธี” ซึ่งนำโดยผู้นำศาสนาของแต่ละประเทศ ได้กลายเป็น “สะพานสู่ทางออก” จาก วิกฤตความรุนแรงอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านศาสนาและหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมทั้ง ๑ ๓ ประเทศ  ในปัจจุบัน

สันติวิธี คือวิธีการจัดการกับความขัดแย้งวิธีหนึ่ง การใช้สันติวิธีมีเหตุผลสำคัญตรงที่ว่า เป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม

การประชุมในครั้งนี้จะยังประโยชน์ให้กับการสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซี่ยนในที่สุดเพราะความสัมพันธ์ของผู้นำศาสนาในแต่ละประเทศจะช่วยยึดจิตวิญญานของผู้คนในแต่ละประเทศ

ในขณะเดียวกันหากแต่ละประเทศจะมีความบาดหมางกันผู้นำศาสนาจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดีวิธีหนึ่ง

ในวันสุดท้ายของการประชุมผู้นำแต่ละประเทศได้ร่วมประกาศปฏิญญา  เซอร์มารัง ใน ๕  ประเด็นหลักในการสร้างความมั่นคงของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดศาสนเสวนาและสานเสวนา  คือ ความร่วมมือผู้นำศาสนา  ประชาสังคม  เยาวชน   การศึกษา  และการสื่อสาร

 


 

 

 


บทบรรณาธิการ »

บทความ »

ว่าด้วยเรื่อง “ผู้หญิง” ในสภา

ปัญหาใจกลางของความไม่เท่าเทียมทางการเมืองไทย ไม่ได้อยู่ที่ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศท..

8 ข้อสังเกต บ่งชี้ “ไอซิส” กำลังทำงานรับใช้ใคร??

ไอซิส “ฮีโร่” ของโลกมุสลิม หรือพวกเขากำล..

English Corner »

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (30) : All about fighting

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว โดย อ.ภัทร ศรีสุโ..

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (29) : Gaga 'enjoys' transvestite cabaret

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว โดย อ.ภัทร ศรีสุโ..

5 อันดับข่าวยอดนิยม »

8 ข้อสังเกต บ่งชี้ “ไอซิส” กำลังทำงานรับใช้ใคร??

ไอซิส “ฮีโร่” ของโลกมุสลิม หรือพวกเขากำลังรับใช้ตะวันตก และไซออนิสต์ เพื่อบ่อนทำ..

แชร์ว่อนเน็ต! ม๊อบนกหวีดเมาบุก “มัสยิด” ในจ.ตรัง บังคับหยุดกิจกรรมศาสนา ยิงปืนขู่

กรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊คเผย มวลชนกปปส.ในสภาพมึนเมาบุกปิดล้อมม..

อาลัย... “ปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ”

ปลายมนัส หรือ “ปลาย” เป็นที่รู้จักกันของคนทำงานเพื่อสังคมในชายแดนใต้ โดยเฉพาะประ..

คนน่านฮือยื่นคำขาดห้ามสร้างมัสยิด

ชาวพุทธเมืองน่านมาตามนัด รวมตัววัดพระธาตุแช่แห้งนับพัน ก่อนเดินขบวนถือป้ายต่อต้า..

เข้าฝันชี้จุด ชาวบ้านยะลาขุดพบวัตถุโบราณเป็นมงกุฎทองคำฝังอัญมณีหนัก 3กก.

ชาวบ้านอำเภอรามัน จ.ยะลา ฝันว่าคนมาบอกมีมงกุฎทองคำโบราณอยู่ในสวนยางพารา เอาจอบไป..