หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส จังหวัดยะลา”

ปลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส จังหวัดยะลา”

นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา ( แถวหน้าที่  8 จากซ้าย)  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาส จังหวัดยะลา”  เมื่อวันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม 2559  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยได้รับเกียรติพร้อมด้วยเครือข่ายสนับสนุนการจัดโครงการฯ ได้แก่ พันเอกระลึก  พันธุ์ลิมา เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ที่ 4 จากซ้าย), ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ที่ 3 จากซ้าย), พ.อ. เทิดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.ฉก.ยะลา (ที่ 9 จากซ้าย), นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา (ที่ 10 จากซ้าย), นางทองมัน  สิทธิกัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ( ที่ 11 จากซ้าย),นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ  นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) ( ที่ 12 จากซ้าย), พันตรีบุญทัน  ชื่นชม  รองผู้บังคับชุดควบคุมที่ 953 (หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข) (ที่ 13 จากซ้าย ), ครูพายุ – ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม ผู้ดำเนินโครงการ (ที่ 7 จากซ้าย)   โดยนำสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 5X10 เมตร เดินทางไปเพื่อฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลา